Pedagoogle

Zweden’s ongemakkelijke coronasucces: scholen bleven open

Zweden als case study – zijn de scholen voor niets gesloten?


In Zweden besloot de Folkhälsomyndigheten, de Zweedse gezondheidsautoriteit (vergelijkbaar met RIVM), in januari 2020 dat alle maatregelen om de verspreiding van SARS-CoV-2 tegen te gaan wetenschappelijk onderbouwd dienden te zijn. Zweden volgde het tevoren vastgestelde pandemieplan, gebaseerd op richtlijnen van de WHO, vanuit een breed perspectief op de volksgezondheid en met oog voor de grondrechten van Zweden.

Scholen voor kinderen tot 16 jaar zijn open gebleven tijdens de pandemie omdat volgens de Zweedse gezondheidsautoriteit het bewijs ontbrak dat scholen sluiten een significante impact zou hebben op de pandemie. Duidelijk was daarentegen dat het sluiten van kinderopvang en scholen een negatieve impact zou hebben voor kinderen en de samenleving als geheel.

Zweden hield de scholen open tijdens de pandemie (foto: Eurydice Sweden keeps schools open during the Covid-19 pandemic)


Op 24 januari 2020 werd het eerste geval van COVID-19 vastgesteld op Zweeds grondgebied. Vanaf het begin vigeerde het inzicht dat de Zweden met het virus zouden moeten leren samenleven voor een langere periode. Deze visie van de lange adem – een marathon, geen sprint – heeft geleid tot een andere aanpak dan in de meeste andere landen. Zweden ging nooit in lockdown, er golden meer aanbevelingen dan verplichtingen en de regels veranderden niet om de haverklap. Horeca, kappers en winkels bleven open en slechts een beperkt aantal locaties werd gesloten, zoals pretparken.

Waar verreweg de meeste landen scholen sloten tijdens de pandemie zijn in Zweden ‘dagis’ (kinderopvang), ‘förskolan’ (voorschool) en ‘grundskolan’ voor kinderen van 1-16 jaar open gebleven. Zonder social distancing, zonder mondkapjes, zonder massaal gezonde kinderen te testen, zonder dat bij een positieve test bij kind of leerkracht hele klassen naar huis zijn gestuurd. Vanaf het begin gold als belangrijkste advies: thuis blijven bij klachten.

“It was reasonable to make certain simple interventions, but closing schools – or society, for that matter – would be an overreaction” (The Herd)

(meer…)

Scholen sluiten is educatieve verwaarlozing

NRC Onderwijsblog | Sinds virologen en microbiologen na het uitbreken van de coronapandemie de samenleving als een groot laboratorium zijn gaan beschouwen, is Nederland overspoeld door een breed scala aan coronamaatregelen. Met wisselend succes. Dat een pedagogische visie ontbreekt, wreekt zich. Kinderen lopen een extreem laag risico maar betalen een bijzonder hoge prijs voor een corona-aanpak die gericht is op het beperken van risico’s in de samenleving. Dat kinderen daarbij onder een vergrootglas terechtgekomen zijn, is een van de grote raadsels in de huidige pandemische chaos. Op last van de overheid zitten kinderen op de basisschool voor de derde keer gedwongen thuis.

(meer…)

Het briljante afweersysteem van kinderen

Een lange en turbulente evolutie heeft homo sapiens toegerust met drie verdedigingslinies tegen infectieziekten: immuunsysteem, gedrag en ratio. Een Harvard-college in de reeks ‘Rationality’ van Steven Pinker in het voorjaar van 2020 bood een evolutionair perspectief op het voorkomen en bestrijden van infectieziekten. Ratio is de zwakste schakel gebleken tijdens de pandemie. Het immuunsysteem van (jonge) kinderen daarentegen is uiterst effectief. Het afweersysteem van kinderen is scherper afgesteld op virale infecties dan dat van volwassenen.

“Children are very much adapted to respond — and very well equipped to respond — to new viruses”

How kids’ immune systems can evade COVID | NATURE


Cruciale vraag:

Waarom (jonge) kinderen inenten tegen een ziekte waar hun immuunsysteem prima tegen opgewassen is?

(meer…)

Jeugdzorg: hoe nu verder? Peters’ podcast #4 Hans Koppies

In gesprek met Tweede Kamerlid RenePetersOss over opgroeien en opvoeden, het onnodig herdefiniëren van opvoedingsproblemen als psychopathologie van het kind, en de almaar groeiende jeugdhulp.


Hier te beluisteren (ook voor eerdere gesprekken): Spotify en Apple Podcasts


Eerder schreven René Peters en ik dit opiniestuk:

Kinderen met coronapas: welkom in Absurdistan

OPINIE | Kinderen van 13 jaar moeten vanaf vandaag 25 september een coronapas laten zien voor een kop thee in de kantine, als ze met vrienden naar de bioscoop willen of met hun vader naar het stadion gaan. Zonder dat er wetenschappelijke argumenten aan ten grondslag liggen, moet iedereen van 13 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs tonen om toegang te krijgen tot horeca, evenementen, sportwedstrijden en theatervoorstellingen. Een lange evolutie heeft homo sapiens toegerust met drie verdedigingslinies tegen infectieziekten: immuunsysteem, gedrag en ratio. Waar het immuunsysteem van kinderen zeer effectief is tegen SARS-CoV-2 is ratio de zwakste schakel gebleken. Kinderen hebben meer te duchten van het coronabeleid dan van SARS-CoV-2.


Kinderen zijn in een Kafkaëske wereld terechtgekomen. Scholen zijn gesloten, sportverenigingen waren ontoegankelijk, mondkapjes moesten op in school. Er kwamen richtlijnen voor sneeuwballengevechten, en uiteindelijk moest een avondklok de bewegingsvrijheid van de jongste generatie verder beperken. Na anderhalf jaar dwalen in het moeras van niet wetenschappelijk onderbouwde coronamaatregelen is de coronapas een nieuw dieptepunt. Ik vrees dat Godfried Bomans gelijk had. “Met verstandige dingen kun je halverwege ophouden, absurditeiten echter dienen voltooid te worden, omdat zij geen andere rechtvaardiging dan hun consequent doorzetten bezitten”.

(meer…)

‘Welke prijs gaan kinderen betalen?’ Een gesprek met Hans Koppies

Nederland telt 2,5 miljoen schoolgaande kinderen en ruim 1,2 miljoen studenten in mbo, hbo en wo, maar een handvol virologen, microbiologen en artsen domineren het coronabeleid. Dat wreekt zich. Voor een alomvattend perspectief is de inbreng van pedagogen en gedragswetenschappers dringend noodzakelijk.

Bij De Nieuwe Wereld in gesprek met Marlies Dekkers over kinderen, scholen & Covid-19, en de schadelijke impact van de one-size-fits-all respons tijdens de pandemie op kinderen en jongeren.

>> Hoewel kinderen en jongeren verreweg het minste risico lopen op het krijgen of verspreiden van corona, lijkt de nadruk sinds het begin van de covid-crisis in toenemende mate bij deze groep te zijn komen te liggen. Hoe is deze ontwikkeling tot stand gekomen? En wat zullen de gevolgen zijn op de lange termijn? Marlies Dekkers ging in gesprek met orthopedagoog Hans Koppies om de onderste steen boven te halen wat betreft de impact van de coronamaatregelen op jongeren. “De enorme focus op kinderen is moeilijk uit te leggen,” aldus Koppies. “In de toekomst zullen we de rechten en behoeften van kinderen veel beter moeten gaan waarborgen.” Oprechte verontwaardiging, met Hans Koppies. <<

‘Welke prijs gaan kinderen betalen?’ | De Nieuwe Wereld

Kinderen van de coronarekening

PEDAGOGIEK IN PRAKTIJK | De belangen van kinderen en jongeren worden nauwelijks meegewogen in het coronabeleid, stelt orthopedagoog Hans Koppies. De huidige maatregelen berokkenen grote schade, waardoor juist de meest vitale generatie het kind van de coronarekening wordt. Een pleidooi voor meer pedagogiek in het coronadebat.   

OPINIE | In 1989 zag het Verdrag inzake de Rechten van het kind het levenslicht. Artikel 3 daarvan luidt: ‘Bij alle maatregelen die kinderen betreffen dient het belang van het kind voorop te staan.’ Het is verbijsterend hoe snel in 2020 de belangen van kinderen wereldwijd overboord zijn gegaan. Met desastreuze gevolgen. Ook in Nederland. De geschiedenis zal niet mild oordelen over het jaar dat volwassenen uit angst de kinderen vergaten: 2020 was wereldwijd een rampjaar voor kinderen. Na een jarenlange daling laten de curves voor ondervoeding, extreme armoede en kindersterfte nu weer een stijging zien, als gevolg van de coronamaatregelen.

Pedagogiek In Praktijk #119 Kinderen van de coronarekening

(meer…)

Onderzoeksliteratuur kinderen, scholen en COVID-19: twee jaar later

“Our perception of risk and prevalence is driven by stories, events, anecdotes, rather than data” – Steven Pinker

“If you succeed [in school], your life will be good. If you fail, your life is going to be much worse. You’re going to live shorter. You’re going to be poorer. That, of course, is in the back of your head when you start talking about closing schools” – Anders Tegnell, Zweeds staatsepidemioloog 2013-2022Hoewel niet evidence-based als interventie zijn wereldwijd in de meeste landen de scholen gesloten tijdens de coronapandemie. In Nederland sloten de scholen voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, eerst op 16 maart 2020, daarna op 15 december 2020, en op 20 december 2021 opnieuw.Data en onderzoek wijzen al sinds het begin van de pandemie in dezelfde richting: kinderen en scholen spelen een beperkte rol. Dit was een van de beweegredenen achter de beslissing in Zweden om kinderopvang en scholen open te houden. Ondertussen zijn wereldwijd kinderen in de knel gekomen.

Lewis, S.J.J., Munro, A.P.S., Smith, G.D., Pollock, A.M. (2021). Closing schools is not evidence based and harms children. The British Medical Journal, 23 Februari

“School closures have been implemented internationally with insufficient evidence for their role in minimising covid-19 transmission and insufficient consideration of the harms to children.”

“The UN convention on the rights of the child and the duty on the government to respect, protect and fulfil those rights have largely been overlooked.(..) In the absence of strong evidence for benefits of school closures, the precautionary principle would be to keep schools open to prevent catastrophic harms to children”

“accumulating evidence shows that teachers and school staff are not at higher risk of hospital admission or death from covid-19 compared with other workers”


School photo created by freepik – www.freepik.com


Een overzicht


In de afgelopen twee jaar zijn er over de gehele wereld vele studies verschenen rond kinderen, scholen en COVID-19, hier volgt een overzicht van 46 studies.

(een eerste versie van dit overzicht is gepubliceerd op 28 februari 2021 – update: 12 juli 2022)

(meer…)

‘Help de kinderen’

OPINIE Noordhollands Dagblad | Nederland telt 2,5 miljoen schoolgaande kinderen en ruim 1,2 miljoen studenten, maar een handvol virologen, microbiologen en artsen domineren het coronabeleid. Dat wreekt zich. Kinderen lijken vooral nog te worden beschouwd als wandelende ziektekiemen, kinderen worden verantwoordelijk gehouden voor ziekte en dood van oma’s en opa’s, leerkrachten en docenten, hun scholen zijn bovenal levensgevaarlijke kweekvijvers voor het virus. Een microscopische kokervisie brengt de jongste generatie in gevaar. Voor een breder perspectief is de inbreng van pedagogen en gedragswetenschappers in het coronadebat dringend noodzakelijk.

De terugkeer van kinderen in de basisschool na de tweede schoolsluiting is uitgelopen op een heuse militaire operatie in vredestijd. Consensus tot voor kort: een goed en veilig pedagogisch klimaat is belangrijk voor het welbevinden en een gezonde ontwikkeling van kinderen. De huidige dreiging van testhysterie en verplichte quarantaines is voor kleuters en schoolkinderen een ideale voedingsbodem voor nodeloze schuld- en angstgevoelens. Een mondkapjesadvies voor groep 7 en 8 (zonder wetenschappelijke evidentie), afstandsregels, gemaskerde ouders buiten op het schoolplein, dit alles roept een angstcultuur in het leven die het pedagogisch klimaat in school als leefomgeving ernstig onder druk zet. Een plek waar angst regeert en kinderen primair behandeld worden als potentiële ziekteverspreiders is geen geschikte leeromgeving voor kinderen. Voor veel ouders hebben scholen nu een grens overschreden. Ook in het onderwijsveld zelf klinkt verzet.


(meer…)

Jongeren zijn het kind van de coronarekening

OPINIE | In 1989 zag het Verdrag inzake de Rechten van het kind het levenslicht. Artikel 3: “Bij alle maatregelen die kinderen betreffen dient het belang van het kind voorop te staan.” Het is verbijsterend hoe snel in 2020 de rechten van kinderen wereldwijd overboord zijn gegaan. Met desastreuze gevolgen. Ook in Nederland.

In een land hier niet ver vandaan hebben kinderen tijdens de coronacrisis nog geen dag school gemist, kinderen die aan sport doen zijn er nog geen training of competitiewedstrijd bij ingeschoten. Geen sprookje, maar: Zweden – niet toevallig ook het land van Ellen Key, de invloedrijke Zweedse pedagoge die in 1900 de Eeuw van het Kind uitriep.

Sport is belangrijk voor de gezondheid van kinderen


(meer…)

Blog statistieken

  • 106.083 hits

Voer je e-mailadres in om deze blog te volgen en om per e-mail meldingen over nieuwe berichten te ontvangen.

Archief